Usługi księgowe

Specjalnością Kancelarii Podatkowej Agnieszki Bondaruk są usługi księgowe. Klient może zlecić nam prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości jego firmy. Oferujemy między innymi:

 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeby VAT,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS, US i innych instytucji,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • ocenę poprawności dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • comiesięczne wydruki ksiąg handlowych.

Wspieramy bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, sporządzamy spisy majątku trwałego, wyliczamy podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Reprezentujemy naszych klientów przed organami podatkowymi i innymi instytucjami.

Dokumenty na biurku
Katalog z dokumentami na biurku

Usługi kadrowo-płacowe

Klienci skorzystać mogą również ze wsparcia kadrowo-płacowego związanego z zatrudnianymi przez nich pracownikami. Nasza oferta obejmuje:

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • tworzenie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie akta pracowników,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych,
 • przygotowanie i składanie comiesięcznych deklaracji do ZUS,
 • sporządzanie listy płac, dokumentów związanych z zasiłkami, rentami i emeryturami.

Przygotowujemy roczne informacje o dochodach i pomagamy przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS. Wszystkie czynności wykonujemy z zachowaniem wyznaczonych terminów. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, wypracowując wspólnie najlepsze rozwiązania dla przedsiębiorstwa, pracowników i właściciela.